บริการลูกค้า - ติดต่อเรา

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นคู่ค้ากับเรา กรุณาติดต่อฝ่ายจัดซื้อ โทร 085-390-9614
For foreigner , if you would like to be our partner contact info.cosmeii@gmail.com