การจัดส่งสินค้า

ทาง Cosmeii จะเลือกการจัดส่งที่เหมาะสมและรวดเร็วที่สุดให้กับท่าน โดยทั้งนี้ ได้แก่ การจัดส่งโดย Kerry, Alpha หรือไปรษณีย์ไทย EMS ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ให้บริการ